Jak pracovat s odporovými gumami/gumami na cvičení?

Jak bychom měli pracovat s odporovými gumami?

Žádní trenéři ani sportovci nedokáží jednoznačně odpovědět jak funguje odpor odporových gum/gum na cvičení/posilovacích gum/expandérů. Proto jsme se touto problematikou začali intenzivně zabývat.

Každá odporová guma/posilovacíguma/guma nacvičení má svůj odpor nebo zátěž, se kterou jsme schopni při tréninku pracovat. Nicméně tento odpor nebo zátěž roste postupně podle toho jak odporovou gumu natahujeme a napínáme. Maximální odpor gumy je často několikanásobně větší než jeho minimální odpor a je třeba znát potenciál odporu každé gumy. Pokud jej známe jsme schopni trénovat, tak jak potřebujeme a tím ztížit nebo ulehčit trénink pomocí daného odporu s maximální přesností. Navíc tím eliminujeme pravděpodobnost prasknutí gumy, která praská jejím špatným používáním a údržbou.

My známe přesně potenciály všech našich odporových gum/posilovacích gum/gum na cvičení a tím dokážeme každý trénink nebo cvik zacvičit lépe než s jakýmikoliv jinými gumami. Pojďme si říct, jaké máme odporové gumy a jaké jsou jejich odpory. 

Typy odporových gum:

 • klasické odporové gumy/bandy
 • silné odporové gumy/bandy
 • mini odporové gumy/bandy

Klasické odporové gumy/bandy

Tyto odporové gumy mají vždy stejnou délku a jsou tzv. nekonečné. Délka těchto odporových gum je v klidovém stavu cca 1 metr a odpor je v tomto případě nulový. Klasické odporové gumy máme v několika barvách se sílou odporu od nejslabší po nejsilnější. Nejslabší je žlutá, pak červená, černá, fialová a nakonec zelená. 

Při napínání odporové gumy/bandu jsme získali tyto přibližné odpory. Důležité je zmínit, že při různých podmínkách se mohou odpory lehce lišit. Záleží v jaké teplotě a po kolikáté s gumou cvičíte, protože každá guma má tendenci se po prvním napnutí lehce natáhnout a tím změnit svůj odpor. My jsme se snažili měřit až po druhém napnutí a v optimálních teplotních podmínkách.

Růst odporu/zátěže u této varianty jsme zaznamenávali každých 25 centimetrů napínání. Napínali jsme od klidového stavu cca 1 metru o 2 metry, tedy až do celkové délky 3 metrů. 

Žlutá odporová guma/posilovací guma/band/fguma na cvičení

 • při napnutí o 25 cm jsme získali odpor 1,6 kg,
 • při napnutí o 50 cm jsme získali odpor 2,7 kg,
 • při napnutí o 75 cm jsme získali odpor 3,5 kg,
 • při napnutí o 100 cm jsme získali odpor 4,5 kg,
 • při napnutí o 125 cm jsme získali odpor 4,7 kg,
 • při napnutí o 150 cm jsme získali odpor 5,3 kg,
 • při napnutí o 175 cm jsme získali odpor 5,8 kg,
 • při napnutí o 200 cm jsme získali odpor 6,8 kg-

 

Červená odporová guma/posilovací guma/band/fguma na cvičení

 • při napnutí o 25 cm jsme získali odpor 4 kg,
 • při napnutí o 50 cm jsme získali odpor 7 kg,
 • při napnutí o 75 cm jsme získali odpor 9 kg,
 • při napnutí o 100 cm jsme získali odpor 10,5 kg,
 • při napnutí o 125 cm jsme získali odpor 12 kg.
 • při napnutí o 150 cm jsme získali odpor 13 kg,
 • při napnutí o 175 cm jsme získali odpor 14,6 kg,
 • při napnutí o 200 cm jsme získali odpor 15,20 kg.

 

Černá odporová guma/posilovací guma/band/fguma na cvičení

 • při napnutí o 25 cm jsme získali odpor  3,8 kg,
 • při napnutí o 50 cm jsme získali odpor 6,3 kg,
 • při napnutí o 75 cm jsme získali odpor 8,2 kg,
 • při napnutí o 100 cm jsme získali odpor 12,7 kg,
 • při napnutí o 125 cm jsme získali odpor 16 kg,
 • při napnutí o 150 cm jsme získali odpor 19,3 kg,
 • při napnutí o 175 cm jsme získali odpor 20,8 kg
 • při napnutí o 200 cm jsme získali odpor 22 kg.

Fialová odporová guma/posilovací guma/band/fguma na cvičení

 • při napnutí o 25 cm jsme získali odpor 7,7 kg,
 • při napnutí o 50 cm jsme získali odpor 10,6 kg,
 • při napnutí o 75 cm jsme získali odpor 13 kg,
 • při napnutí o 100 cm jsme získali odpor 16 kg,
 • při napnutí o 125 cm jsme získali odpor 18,2 kg,
 • při napnutí o 150 cm jsme získali odpor 23 kg,
 • při napnutí o 175 cm jsme získali odpor 25,4 kg,
 • při napnutí o 200 cm jsme získali odpor 28,5 kg.

U dalších 3 silnějších gum jsme nedokázali obyčejnou silou napnout gumu až do jejího potenciálu. Tam platí odpory zapsané v popiscích produktů.